Recent Nieuws

Laatste ontwikkelingen rondom de Garantiewaarborg

Activiteiten Tijdelijk 'On Hold'

De onduidelijkheid over de ‘status’ van een authentiek bouwgarantiefonds speelt al jaren. Al die tijd hebben we een gereserveerd beleid gevoerd en zijn -dientengevolge- deelnemers afgevloeid alles in de verwachting dat het tij zou keren, en er geen exploitatierisico’s zouden ontstaan, niet voor de Stichting en zeker niet voor haar deelnemers . . . 
15 april 2023

Wijziging Burgerlijk Wetboek

De invoering van de Wkb leidt ook tot aanpassing van het Burgerlijk Wetboek, met name gaat het dan om de informatieplicht ex artikel 7:765a, informatie financiële zekerheid. Een ‘bouwer’ moet in de precontractuele fase aan de consument- opdrachtgever informatie verstrekken over de omvang van de verzekering . . .
15 januari 2023
Scroll naar boven