Recent Nieuws

Laatste ontwikkelingen rondom de Garantiewaarborg

Activiteiten tijdelijk 'on hold'

De onduidelijkheid over de ‘status’ van een authentiek bouwgarantiefonds speelt al jaren. Al die tijd hebben we een gereserveerd beleid gevoerd en zijn -dientengevolge- deelnemers afgevloeid alles in de verwachting dat het tij zou keren, en er geen exploitatierisico’s zouden ontstaan, niet voor de Stichting en zeker niet voor haar deelnemers. Met de kennisgeving c.q. de herbevestiging van de AFM eind vorig jaar dat bij de deelnemers sprake is van ‘bemiddeling in verzekeringen’ zijn wij intern te rade gegaan en hebben ons afgevraagd of voorzetting van ‘garantiefaciliteiten’ op deze wijze nog wel verantwoord is.

De discrepantie in de toepassing van de wet- en regelgeving versus het beleid van de toezichthouder(s) over een DNB-vergunningplicht voor de Stichting en een AFM-vergunningplicht voor deelnemende bouwbedrijven leidt tot de vraag of blijvend sprake is van Btw- facturen dan wel niet door de ‘bouwers’ te verrekenen assurantiebelasting. De Garantiewaarborg heeft besloten om  -in afwachting van de reactie van toezichthouders op het verzoek tot heroverweging- haar activiteiten ‘on hold’ te zetten. Zulks mede ter bescherming van haar deelnemers voor het risico op boete van de AFM wegens het ontbreken van een bemiddelingsvergunning en boete/naheffing van de Belastingdienst op niet te verrekenen assurantiebelasting.

Zodra er meer bekend is over het verzoek tot heroverweging over de ‘status’ van een authentiek bouwgarantiefonds m.b.t. fiscale-  en toezichtwetgeving kunt u het hier lezen.

Scroll naar boven