Recent Nieuws

Laatste ontwikkelingen rondom de Garantiewaarborg

Wijziging burgerlijk wetboek

De invoering van de Wkb leidt ook tot aanpassing van het Burgerlijk Wetboek, met name gaat het dan om de informatieplicht ex artikel 7:765a, informatie financiële zekerheid. Een ‘bouwer’ moet in de precontractuele fase aan de consument- opdrachtgever informatie verstrekken over de omvang van de verzekering of de financiële zekerheid, de dekkingsgraad, de looptijd en de som waarvoor de verzekering (?) is afgesloten dan wel de financiële zekerheid is verstrekt.

Navraag bij de wetgever leidt tot de conclusie dat met deze ‘ingewikkelde’ omschrijving (dekkingsgraad?) is bedoeld een omschrijving te geven van een garantie- en waarborgcertificaat dat gekoppeld is aan garantie- en waarborgregelingen van een authentiek bouwgarantiefonds.

Dekkingsgraad, de looptijd en de som zijn begrippen uit de ‘pensioenwereld’ die niet zo snel in verband kunnen worden gebracht met de bouw van een woning.  

Wijziging Burgerlijk Wetboek

De invoering van de Wkb leidt ook tot aanpassing van het Burgerlijk Wetboek, met name gaat het dan om de informatieplicht ex artikel 7:765a, informatie financiële zekerheid. Een ‘bouwer’ moet in de precontractuele fase aan de consument- opdrachtgever informatie verstrekken over de omvang van de verzekering of de financiële zekerheid, de dekkingsgraad, de looptijd en de som waarvoor de verzekering (?) is afgesloten dan wel de financiële zekerheid is verstrekt.Navraag bij de wetgever leidt tot de conclusie dat met deze ‘ingewikkelde’ omschrijving (dekkingsgraad?) is bedoeld een omschrijving te geven van een garantie- en waarborgcertificaat dat gekoppeld is aan garantie- en waarborgregelingen van een authentiek bouwgarantiefonds.

Scroll naar boven